Kontakt

Elpro Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Puławska 2 budynek B, 02-566 Warszawa
NIP: 946 261 26 18

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857479, kapitał zakładowy: 386 962 050 zł.,  NIP 946-261-26-18, REGON 060675524

ADRES DO KORESPONDECJI:
Elpro Development Sp. z o.o.
Biuro Spółki w Lublinie
ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin

tel. +48 81 745 17 78
fax +48 81 746 32 89
e-mail: biuro@elprodevelopment.pl