O firmie

O NAS

Spółka Elpro Development należy do Grupy Kapitałowej Emperia (więcej na temat Emperii tutaj). Powstała w 2014 r. w celu budowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Obecnie w swoim portfelu ma 87 własnych obiektów handlowych, które wspierają rozwój sklepów Stokrotka.

Firma inwestuje w nieruchomości przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej i detalicznej. Zarządza posiadanymi obiektami, pozyskuje nowe lokalizacje i prowadzi działalność deweloperską. Strategia inwestycyjna Elpro Development przewiduje koncentrację na obiektach w formie mini galerii i parków handlowych.

Przy większości centrów handlowych, zarządzanych przez Spółkę, działają nowoczesne supermarkety. Pozostałe punkty handlowe dobierane są tak, aby w jak najwyższym stopniu zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.

Elpro Development S.A. intensywnie poszerza zasięg swoich inwestycji na terenie całego kraju.

MISJA

Elpro Development realizuje działania z zakresu pozyskiwania atrakcyjnych gruntów pod inwestycje, a następnie wybudowania obiektów handlowych z przeznaczeniem na wynajem. Firma zarządza nieruchomościami komercyjnymi na terenie całej Polski.

Spółka dynamicznie rozwija się w branży deweloperskiej, pamiętając o swoich wartościach i dbając o wysoki poziom świadczonych usług.

CELE SPÓŁKI

 • Profesjonalna i kompleksowa obsługa
  nad każdą naszą nieruchomością i projektem biznesowym czuwa indywidualnie dobrany zespół, który w działaniach wykorzystuje swoją bogatą wiedzę oraz doświadczenie
 • Przyszłościowe inwestycje
  wybierając lokalizację terenu pod nasze obiekty, badamy i analizujemy jego możliwości rozwojowe, uwzględniając również plany i strategie lokalnej władzy
 • Rzetelność i zaufanie
  dbamy o dobre i długoterminowe relacje ze wszystkimi podmiotami, z którymi współpracujemy w ramach naszych projektów
 • Kreatywne rozwiązania
  działamy nieszablonowo i szukamy innowacyjnych rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla naszych partnerów
 • Kreowanie lokalnej rzeczywistości
  naszymi obiektami zarządzamy w taki sposób, żeby były atrakcyjne, zarówno dla naszych partnerów biznesowych, jak i dla lokalnej społeczności, mając na uwadze jej potrzeby

ZARZĄD

Witold Sarzyński, Prezes Zarządu Elpro Development

Witold Sarzyński
PREZES ZARZĄDU

czytaj więcej

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Lubelskiej. Posiada tytuł Dyplomowanego Eksperta Inwestycji Rynku Nieruchomości Komercyjnych – Instytut CCIM Chicago. Pracował w zarządach spółek developerskich, wykonawczych i produkcyjnych.

Z Grupą Kapitałową Emperia związany jest od maja 2000 roku – objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju spółki Stokrotka. Od marca 2008 roku pełnił obowiązki Wiceprezesa Zarządu, a następnie do końca 2016 roku Członka Zarządu odpowiedzialnego za rozwój i inwestycje Stokrotka Sp. z o.o.. 19 stycznia 2017 roku został Prezesem Zarządu spółki Elpro Development, należącej do Grupy Emperia.

Jacek Chęć, Członek Zarządu Elpro Development

Jacek Chęć
CZŁONEK ZARZĄDU

czytaj więcej

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia MBA – University of Minnesota i SGH w Warszawie.

Z Grupą Kapitałową Emperia związany jest od 1996 roku. Członek Zarządu Elpro Development S.A. – od lipca 2016 roku.

RADA NADZORCZA:

Dariusz Kalinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Baran – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Elżbieta Świniarska – Członek Rady Nadzorczej

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA