Katowice / śląskie / ul. Kochanowskiego 29

11 lipca, 2024 Posted by 0 thoughts on “Katowice / śląskie / ul. Kochanowskiego 29”

Przedmiotem ogłoszenia jest najem budynku o łącznej powierzchni 460 m2 w Zakrzówku przy ul. Żeromskiego 29.

Nieruchomość położona w części handlowej miejscowości w sąsiedztwie wielu punktów handlowo – usługowych.

Aktualnie lokal zajmowany jest przez operatora spożywczego „Stokrotka”.

Lokal posiada dedykowaną strefę rozładunkową dla samochodów ciężarowych, wiatę na odpady, oświetlenie zewnętrzne

Dla klientów przeznaczonych jest około 20 miejsc postojowych.

Przekazanie lokalu dla najemcy możliwe w okresie 3-6 miesięcy od podpisania umowy najmu.

Media:

– energia elektryczna i cieplna – jako refaktura

– woda/ścieki – jako refaktura

– odpady – zawarcie umowy w zakresie najemcy

Możliwość przepisania umów na media bezpośrednio na najemcę.

Kwota czynszu nie zawiera podatku Vat (+23 %).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1

2 lutego, 2024 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1”

Obiekt usytuowany w środku osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej na Czechowie Północnym.

Obecnie trwa jego generalny remont – planowane oddanie lokali do użytku to przełom sierpnia i września 2024 r.

Sam lokal położony jest na 1 piętrze w pawilonie handlowym położonym w środku osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej.

Lokal wyposażony w następujące instalacje:

– dedykowaną instalacje elektryczną wraz z podlicznikiem zużycia;

– instalację centralnego ogrzewania – kaloryferową (ogrzewanie miejskie);

– wodno – kanalizacyjną wraz z podlicznikiem;

 

Lokal z dostępem do światła dziennego.

W budynku funkcjonuje duży operator spożywczy – sklep Stokrotka.

Do użytku najemców jest wspólna klatka schodowa oraz zaplecze sanitarne (WC)

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking na około 25 miejsc postojowych

 

Podstawowe założenia Umowy:

 • Czynsz waloryzowany co roku, począwszy od lutego 2026 roku (o roczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS)
 • Umowa na czas określony – minimum 2 lat
 • Kaucja w kwocie 2 miesięcznego czynszu brutto zł, płatna do 14 dni po podpisaniu umowy

 

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1

2 lutego, 2024 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1”

Obiekt usytuowany w środku osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej na Czechowie Północnym

Obecnie trwa jego generalny remont – planowane oddanie lokali do użytku to przełom sierpnia i września 2024 r.

Sam lokal położony jest na 1 piętrze w pawilonie handlowym położonym w środku osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej.

Lokal wyposażony w następujące instalacje:

– dedykowaną instalacje elektryczną wraz z podlicznikiem zużycia;

– instalację centralnego ogrzewania – kaloryferową (ogrzewanie miejskie);

 

Lokal z dostępem do światła dziennego.

W budynku funkcjonuje duży operator spożywczy – sklep Stokrotka.

Do użytku najemców jest wspólna klatka schodowa oraz zaplecze sanitarne (WC)

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking na około 25 miejsc postojowych

 

Podstawowe założenia Umowy:

 • Czynsz waloryzowany co roku, począwszy od lutego 2026 roku (o roczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS)
 • Umowa na czas określony – minimum 2 lat
 • Kaucja w kwocie 2 miesięcznego czynszu brutto zł, płatna do 14 dni po podpisaniu umowy

 

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1

18 stycznia, 2024 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1”

Obiekt usytuowany w środku osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej na Czechowie Północnym

Obecnie trwa jego generalny remont – planowane oddanie lokali do użytku to przełom sierpnia i września 2024 r.

Sam lokal położony jest na 1 piętrze w pawilonie handlowym położonym w środku osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej.

 

Lokal wyposażony w następujące instalacje:

– dedykowaną instalacje elektryczną wraz z podlicznikiem zużycia;

– instalację centralnego ogrzewania – kaloryferową (ogrzewanie miejskie);

 

Lokal z dostępem do światła dziennego.

W budynku funkcjonuje duży operator spożywczy – sklep Stokrotka.

Do użytku najemców jest wspólna klatka schodowa oraz zaplecze sanitarne (WC)

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking na około 25 miejsc postojowych

 

Podstawowe założenia Umowy:

 • Czynsz waloryzowany co roku, począwszy od lutego 2026 roku (o roczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS)
 • Umowa na czas określony – minimum 2 lat
 • Kaucja w kwocie 2 miesięcznego czynszu brutto zł, płatna do 14 dni po podpisaniu umowy

 

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1

18 stycznia, 2024 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego 1”

Obiekt usytuowany w środku osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej.

Kraśnik / lubelskie / ul. Urzędowska 40

12 grudnia, 2023 Posted by 0 thoughts on “Kraśnik / lubelskie / ul. Urzędowska 40”

Nieruchomość znajduje się przy jednej z głównych ulic Kraśnika, w ciągu handlowo-usługowym.

W okolicy znajduje się szpital, stacja paliw, sklep Stokrotka.

Dostępność: od zaraz.

GLA: 609 m2 (sala sprzedaży + magazyn).

Przed budynkiem miejsca postojowe, naziemne.

Jastków / lubelskie / ul. Aleja Warszawska 35

12 grudnia, 2023 Posted by 0 thoughts on “Jastków / lubelskie / ul. Aleja Warszawska 35”

Obiekt zlokalizowany przy głównej trasie Lublin – Garbów.

W pobliżu szkoła podstawowa, bank, poczta, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz kościół.

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Parking przed obiektem.

Ogrzewanie: gazowe (piec CO) lub elektryczne (2 klimatyzatory).

Instalacje wodno-kanalizacyjne.

Rozprowadzone instalacje elektryczne.

Umowa podnajmu maksymalnie na 4 lata.

Lokal w stanie jak na zdjęciach.

Jastków / lubelskie / ul. Aleja Warszawska 35

12 grudnia, 2023 Posted by 0 thoughts on “Jastków / lubelskie / ul. Aleja Warszawska 35”

Obiekt zlokalizowany przy głównej trasie Lublin – Garbów.

W pobliżu szkoła podstawowa, bank, poczta, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz kościół.

Chełm / lubelskie / ul. Wolności 3

5 grudnia, 2023 Posted by 0 thoughts on “Chełm / lubelskie / ul. Wolności 3”

OGŁOSZENIE

 

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

 

adres: Puławska 2B, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857479, NIP 946-261-26-18, REGON 060675524, kapitał zakładowy: 386.962.050,00 zł, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (dalej jako „Organizator”)

 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Chełmie (woj. lubelskie) przy ul. Wolności 3

 

Przedmiot konkursu stanowi działka gruntu nr 300/9, obręb 23 o powierzchni 3 132 m2, zabudowana budynkiem handlowo – usługowym, jednokondygnacyjnym o łącznej powierzchni zabudowy 1001,00 m2 wraz z zagospodarowaniem trenu wokół budynku – utwardzonym parkingiem i ciągami komunikacyjnymi z kostki brukowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1C/00059118/0.

 

Nieruchomość została oddana w najem na czas nieoznaczony, przy czym Organizator nie gwarantuje trwałości stosunków najmu.

 

Cena wywoławcza: 2.900.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy i 00/100) złotych netto.

 

Ustalona cena zostanie powiększona o kwotę należnego podatku od towarów i usług lub podatku jaki będzie należny w związku z transakcją sprzedaży Nieruchomości.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest:

 1. wpłacenie wadium w kwocie 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych)  w terminie do dnia 15 marca 2024 roku (data uznania rachunku bankowego) na rachunek bankowy wskazany w Regulaminie.
 2. złożenie oferty nabycia Nieruchomości, zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie, nie później niż w terminie do dnia 15 marca 2024 roku.

 

Wadium wniesione przez zwycięzcę konkurs zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w Regulaminie konkursu.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się dokumentacją dostępną na stronie Elpro Development Sp. z o.o. oraz z szczegółowymi warunkami zawartymi w ww. Regulaminie oraz dokumentacją dostępną pod adresem:

 

KONKURS OFERT – CHEŁM WOLNOŚCI

 

W przypadku wygaśnięcia linku prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej.

 

Oferty można składać w terminie do dnia 15 marca 2024 roku, (dalej jako „Termin Składania Ofert”) na piśmie, na adres:

 

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro w Lublinie, 

 1. Projektowa 1, 20-209 Lublin

(rozstrzyga data doręczenia oferty na wskazany wyżej adres).

 

Zapytania dotyczące Nieruchomości, dokumentacji, konkursu oraz oględzin należy kierować do wskazanej osoby odpowiedzialnej

 

Paweł Staniak – Specjalista ds. Zarządzania Najmem

Dział Komercjalizacji

adres email: pawel.staniak@elprodevelopment.pl

tel. kontaktowy – 519 711 110.

 

Oględziny Nieruchomości są możliwe po uprzednim ustaleniu terminu i zakresu oględzin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 

 

 

Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5

29 czerwca, 2023 Posted by 0 thoughts on “Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5”

Obiekt położony jest przy głównej ulicy miasta.

Sam lokal znajduje się na parterze.

Możliwość umieszczenia bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Przed obiektem duży parking dostępny dla klientów.

Puławy / lubelskie / ul. Norwida 9

16 listopada, 2022 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Norwida 9”

Obiekt położony jest w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego – lokalizacja osiedlowa.

Sam lokal znajduje się na parterze.

Dąbrowica / lubelskie / ul. DĄBROWICA 144D

5 października, 2022 Posted by 0 thoughts on “Dąbrowica / lubelskie / ul. DĄBROWICA 144D”

Lublin / lubelskie / ul. Krakowskie Przedmieście 55

21 kwietnia, 2022 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Krakowskie Przedmieście 55”

Kalinówka / lubelskie / ul. Malwowa 1

7 lutego, 2022 Posted by 0 thoughts on “Kalinówka / lubelskie / ul. Malwowa 1”

Lokal w stanie deweloperskim, polecany na prowadzenie apteki ze względu na boczne drzwi, które mogą funkcjonować jako strefa dostaw leków.

Wstępnie rozprowadzone sieci wodociągowa, CO, elektryczna.

Okolica jest bardzo atrakcyjna, obiekt położony jest przy trasie wylotowej i tranzytowej drogi – ul. Piasecka. Dodatkowym atutem jest  położenie w obszarze bardzo szybko zabudowywanym przez domy jednorodzinne. Obiekt przyciąga również klientów z pobliskiego osiedla Nowy Felin, które jest cały czas z rozbudowie.

 

W budynku funkcjonuje supermarket Stokrotka a na parkingu znajduje się myjnia samoobsługowa.

Lublin / lubelskie / ul. Droga Męczenników Majdanka 28

23 lipca, 2021 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Droga Męczenników Majdanka 28”

Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5

14 lipca, 2021 Posted by 0 thoughts on “Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5”

Lokal: Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego

Obiekt położony jest przy głównej ulicy miasta. Sam lokal znajduje się na parterze.

Standard wykończenia: sufit podwieszany, podstawowe oświetlenie.

Duży parking przed obiektem.

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Między innymi w obiekcie: Rossmann, Apteka, Stokrotka, Jubiler.

Cena podlega lekkiej negocjacji.

Opole Lubelskie / lubelskie / ul. Przemysłowa 1

6 lipca, 2021 Posted by 0 thoughts on “Opole Lubelskie / lubelskie / ul. Przemysłowa 1”

Lubartów / lubelskie / ul. Lubelska 54

13 kwietnia, 2021 Posted by 0 thoughts on “Lubartów / lubelskie / ul. Lubelska 54”

Obiekt położony przy głównej ulicy miasta.

Chełm / lubelskie / ul. Wolności 3

22 lutego, 2021 Posted by 0 thoughts on “Chełm / lubelskie / ul. Wolności 3”

Planowana gruntowna przebudowa i odświeżenie budynku oraz zmniejszenie lokalu Stokrotki.

Powstanie około 470m2 do wynajęcia.

Przebudowa obejmie wymianę elewacji, przyłączy, wydzielenie lokali, nowe wejścia, witryny i inne.

Planowana przebudowa w 3 kw. 2022.

 

Chełm / lubelskie / ul. Partyzantów 1

22 lutego, 2021 Posted by 0 thoughts on “Chełm / lubelskie / ul. Partyzantów 1”

Planowana modernizacja –zmniejszenie mieszczącej się w budynku sali sprzedaży Stokrotki oraz wydzielenie lokalu miałoby miejsce w II kwartale 2021.

Podstawowe informacje:

– powierzchnia łączna do wynajmu w 165m2 – podzielona na 3 lokale, możliwe ich łączenie,

– toaleta ogólnodostępna w jako część wspólna – wg rzutu.

– budynek funkcjonuje jako zabytek – podlega pod Konserwatora Zabytków, zostały uzgodnione miejsca na reklamę dla najemców jako PYLON REKLAMOWY;

– ok. 40 miejsc parkingowych;

 

– w okolicy:

Sklep Biedronka – 50m

Dworzec PKS – 150m

Sąd Rejonowy – 75m

Sklep Kik – 75m

Przedszkole – 75m

 

Położenie w obrębie przestrzeni handlowej.

 

Stan deweloperski:

 • Zapewniamy media z opomiarowaniem (woda, prąd, ogrzewanie gazowe lub elektryczne po sprawdzeniu możliwości technicznych)
 • Wentylacja z jednej centrali  / i sprawdzimy możliwości techniczne wykonania osobnej
 • Wykonujemy ścianę, wydzielenie lokalu
 • Otwór w ścianie z witryną bez rolety (tylko otwór)
 • Posadzka istniejąca – planowane uzupełnienia
 • Sufit podwieszany istniejący – uzupełnienia
 • Oświetlenie istniejące
 • Logo zgodnie z uzgodnieniem WKZ
 • Klimatyzator po stronie najemcy (uzgodniono z WKZ na dachu w części budynku dobudowanej – na kubiku)

Łęczna / lubelskie / ul. Polna 1

22 grudnia, 2020 Posted by 0 thoughts on “Łęczna / lubelskie / ul. Polna 1”

Sklep położony przy ruchliwej ulicy.  Wyposażony w duży parking dla klientów. W nieruchomości Stokrotka, Apteka i Lotto.

Lublin / lubelskie / ul. Kunickiego 141

2 grudnia, 2020 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Kunickiego 141”

Lublin / lubelskie / ul. Projektowa 1

19 sierpnia, 2020 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Projektowa 1”

Lokal: Lublin / lubelskie / ul. Projektowa

Lokal położony pod adresem: Lublin, ul. Projektowa 1 – w stanie bardzo dobrym, sufit, ściany podłoga bez zastrzeżeń.

Okolica jest bardzo atrakcyjna pod względem biznesowym. Lokal znajduje się na parterze biurowca o bardzo dużej liczbie pracowników, natomiast w budynkach obok znajdują się prywatna uczelnia wyższa oraz placówka medyczna. Dodatkowo cały kompleks położony jest w pobliżu terenu działalności wielu fabryk i zakładów produkcyjnych, co daje potencjał do przyciągania dużej liczby klientów.

Do lokalu doprowadzone:

 • energia elektryczna;
 • woda: ciepła i zimna;
 • CO (miejskie);

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Lublin / lubelskie / ul. Projektowa 1

19 sierpnia, 2020 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Projektowa 1”

Lublin / lubelskie / ul. Malwowa 1

18 czerwca, 2020 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Malwowa 1”

Puławy / lubelskie / ul. Centralna 11

11 lutego, 2020 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Centralna 11”
Lokal: Puławy / lubelskie / ul. Centralna
Lokal do odświeżenia i adaptacji przez najemcę.

Puławy / lubelskie / ul. Centralna 11

11 lutego, 2020 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Centralna 11”

Lublin / lubelskie / ul. Gorczańska 1

29 lipca, 2019 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Gorczańska 1”

Lublin / lubelskie / ul. Żelazowej Woli 1

4 lipca, 2019 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Żelazowej Woli 1”

Lublin / lubelskie / ul. Relaksowa 28

3 czerwca, 2019 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Relaksowa 28”

Międzyrzec Podlaski / lubelskie / ul. Warszawska 1

10 stycznia, 2019 Posted by 0 thoughts on “Międzyrzec Podlaski / lubelskie / ul. Warszawska 1”

Lublin / lubelskie / ul. Nałkowskich 230

7 listopada, 2018 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Nałkowskich 230”

Lublin / lubelskie / ul. Tatarakowa 24

30 października, 2018 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Tatarakowa 24”

Lublin / lubelskie / ul. Jutrzenki 5

12 października, 2018 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Jutrzenki 5”

Lublin / lubelskie / ul. Kraśnicka 35

5 września, 2018 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Kraśnicka 35”

Budynek zlokalizowany jest przy jednej z głównych ulic Lublina.

Lublin / lubelskie / ul. Bursztynowa

13 marca, 2018 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Bursztynowa”

Łuków / lubelskie / ul. os. Klimeckiego 4

5 marca, 2018 Posted by 0 thoughts on “Łuków / lubelskie / ul. os. Klimeckiego 4”
Budynek położony w centrum osiedla mieszkaniowego.

Lublin / lubelskie / ul. Paganiniego 6A

19 lutego, 2018 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Paganiniego 6A”

Budynek mieszkalny z częścią usługową, zlokalizowany na osiedlu mieszkaniowym o dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego.

Dostępność lokalu do uzgodnienia między stronami, za około 3 miesiące.

Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5

17 października, 2017 Posted by 0 thoughts on “Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5”

Lokal: Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego

Lokal posiada: ściany kartonowo-gipsowe, podstawowe oświetlenie, podwieszany sufit, roletę frontową.
Stan lokalu: do odświeżenia i adaptacji przez najemcę.

Puławy / lubelskie / ul. Grota Roweckiego 2

12 września, 2017 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Grota Roweckiego 2”

Lokal: Puławy / lubelskie / ul. Grota Roweckiego 2

Obiekt położony jest przy głównej ulicy – przy wjeździe do osiedla o zabudowie wielorodzinnej, przy trakcie komunikacyjnym.

Sam lokal położony jest na piętrze z oddzielnym wejściem na piętro – znajduje się przy supermarkecie Stokrotka, który generuje duży ruch.

Odrębne wejście zewnętrzne klatką schodową na piętro.

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Lublin / lubelskie / ul. Onyksowa 6

5 września, 2017 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Onyksowa 6”

Nieruchomość położona jest przy nowym osiedlu mieszkaniowym. Nowy budynek, największy park handlowy na osiedlu Czuby w Lublinie.

 

Lublin / lubelskie / ul. Jagiełły 1

5 września, 2017 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Jagiełły 1”

Nieruchomość zlokalizowana w centrum osiedla mieszkaniowego.

Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja 18

28 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja 18”

Lokal: Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja

Lokal posiada: okna PCV, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację grzewczą, instalację oświetleniową, podstawowe oświetlenie rastrowo-natynkowe oraz kontakty i włączniki. W pomieszczeniu zamontowane są grzejniki.

Stan lokalu: do odświeżenia i adaptacji przez najemcę.

W lokalizacji Najemcy podpisują własną umowę na prąd po przekazaniu powierzchni protokołem zdawczo-odbiorczym.

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja 18

28 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja 18”

Lokal: Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja

Lokal posiada: okna PCV, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację grzewczą, instalację oświetleniową, podstawowe oświetlenie rastrowo-natynkowe oraz kontakty i włączniki. W pomieszczeniu zamontowane są grzejniki.
Stan lokalu: do odświeżenia i adaptacji przez najemcę.

Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja 18

28 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Kołłątaja 18”

Obiekt położony jest przy jednej z głównych ulic miasta.

Lublin / lubelskie / ul. Samsonowicza 1

25 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Samsonowicza 1”

Lokal: Lublin / lubelskie / ul. Śliwińskiego

Lokal do odświeżenia i adaptacji przez Najemcę.

Standard: do odświeżenia i adaptacji przez Najemcę.

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Lublin / lubelskie / ul. Samsonowicza 1

25 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Samsonowicza 1”

Lublin / lubelskie / ul. Łęczyńska 53A

25 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Lublin / lubelskie / ul. Łęczyńska 53A”

Nieruchomość zlokalizowana jest przy jednej z głównych ulic Lublina, niedaleko drogi wylotowej na Zamość i lotnisko w Świdniku.

Lubartów / lubelskie / ul. Lubelska 56A

23 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Lubartów / lubelskie / ul. Lubelska 56A”

Lokalizacja przy głównej ulicy miasta, duży ruch pieszy i samochodowy.

Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5

23 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Biłgoraj / lubelskie / ul. Sikorskiego 5”

Obiekt położony przy bardzo ruchliwej ulicy, blisko centrum.

Puławy / lubelskie / ul. Grota Roweckiego 2

17 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Puławy / lubelskie / ul. Grota Roweckiego 2”

Obiekt położony jest w centrum miasta, przy ruchliwej drodze nr 874.

Archiwa

Kategorie

 • Brak kategorii