Jastrzębie Zdrój / śląskie / ul. Piłsudskiego 2a

9 listopada, 2023 Posted by 0 thoughts on “Jastrzębie Zdrój / śląskie / ul. Piłsudskiego 2a”

Lokal z wejściem bezpośrednio od strony parkingu. Znajduje się przy supermarkecie Stokrotka. Sam obiekt położony jest przy jednej z głównych ulic w mieście.

Prąd, woda oraz ogrzewanie gazowe płatne na podstawie zużycia liczników (własna umowa), pozostałe – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Na podłodze znajdują się płytki lastryko.

Do lokalu doprowadzone są media, ściany przygotowane do malowania.

Możliwość umieszczenia reklamy na elewacji oraz nad wejściem do lokalu.

Strzebiń / śląskie / ul. Lubliniecka 66 E

30 października, 2023 Posted by 0 thoughts on “Strzebiń / śląskie / ul. Lubliniecka 66 E”

Obiekt położony jest przy trasie przelotowej sołectwa o dużym natężeniu ruchu oraz licznej zabudowie mieszkaniowej – jednorodzinnej.

Miejscowość ma bezpośrednie połączenie z centrum Gminy Koszęcin, miastami: Tarnowskie Góry i Lubliniec oraz miejscowościami: Psary i Woźniki.

Opłaty wg liczników – prąd, woda.

 

Strzebiń / śląskie / ul. Lubliniecka 66 E

30 października, 2023 Posted by 0 thoughts on “Strzebiń / śląskie / ul. Lubliniecka 66 E”

Obiekt położony jest przy trasie przelotowej sołectwa o dużym natężeniu ruchu oraz licznej zabudowie mieszkaniowej – jednorodzinnej.

Miejscowość ma bezpośrednie połączenie z centrum Gminy Koszęcin, miastami: Tarnowskie Góry i Lubliniec oraz miejscowościami: Psary i Woźniki.

 

Łazy / śląskie / ul. Kościuszki

26 maja, 2023 Posted by 0 thoughts on “Łazy / śląskie / ul. Kościuszki”

Obiekt położony przy skrzyżowaniu głównych ulicy miasta na wjeździe do centrum, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.

Sam lokal w stanie developerskim położony na parterze z oddzielnym wejściem, będzie znajdował się przy planowanym supermarkecie spożywczym.

Otwarcie obiektu planowane jest na  rok 2024.

Możliwość umieszczenia bezpłatnej reklamy na elewacji budynku.

Łazy / śląskie / ul. Kościuszki

26 maja, 2023 Posted by 0 thoughts on “Łazy / śląskie / ul. Kościuszki”

Obiekt położony przy skrzyżowaniu głównych ulicy miasta na wjeździe do centrum, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.

Sam lokal w stanie developerskim położony na parterze z oddzielnym wejściem, będzie znajdował się przy planowanym supermarkecie spożywczym.

Otwarcie obiektu planowane jest na  rok 2024.

Możliwość umieszczenia bezpłatnej reklamy na elewacji budynku.

 

Jasienica / śląskie / ul. Jasienica 1533

7 czerwca, 2022 Posted by 0 thoughts on “Jasienica / śląskie / ul. Jasienica 1533”

Lokal: Jasienica / śląskie / ul. Jasienica

 

Powierzchnia: 635 (550 parter +85 antresola)

Czynsz: 25 zł/m2

 

Obiekt położony zaraz za Biedronką, wokół lokalne instytucje użyteczności publicznej, blisko stacja paliw, McDonald ’s, urządzona pełna komunikacja.

W oferowanym budynku na tą chwile działa Supermarket Stokrotka.

Na podłodze położony gres spoinowy.

Możliwość umieszczenia bezpłatnie reklamy na elewacji budynku.

Możliwość negocjacji warunków umowy pod indywidualne potrzeby.

 

 

Opłaty dodatkowe: centralne ogrzewanie (gaz), woda, ścieki, energia elektryczna, wywóz nieczystości.

Jasienica / śląskie / ul. Jasienica 1533

7 czerwca, 2022 Posted by 0 thoughts on “Jasienica / śląskie / ul. Jasienica 1533”

Tychy / śląskie / ul. Zofii Nałkowskiej 31

11 kwietnia, 2022 Posted by 0 thoughts on “Tychy / śląskie / ul. Zofii Nałkowskiej 31”

Sosnowiec / śląskie / ul. Legionów 7 A

11 marca, 2022 Posted by 0 thoughts on “Sosnowiec / śląskie / ul. Legionów 7 A”

Przedmiotem najmu jest lokal usługowy o powierzchni 38 m2 z wejściem z zewnątrz.

Przy wejściu do lokalu znajdują się dwa większe pomieszczenia, na zapleczu natomiast dwa mniejsze + łazienka.

Poprzedni Najemca prowadził działalność kosmetyczno – fryzjerską.

Istnieje możliwość negocjacji warunków umowy.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Myszków / śląskie / ul. Kościuszki 60A

7 marca, 2022 Posted by 0 thoughts on “Myszków / śląskie / ul. Kościuszki 60A”

Oferta dotyczy lokalu w Myszkowie przy ul. Kościuszki  60A.
W powyższej lokalizacji będzie otwierał się sklep pod szyldem Stokrotka.

Pozostaje do wynajęcia przeszklony lokal od strony ulicy o powierzchni 54 m2.

Lokal jest wykończony, do ewentualnego odświeżenia, posiada wydzieloną toaletę.

Lokal wstępnie byłby możliwy do przekazania 1.04.2022 roku.

Stawka czynszowa – 45 zł/m2.

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Sosnowiec / śląskie / ul. Norwida 1

11 lutego, 2022 Posted by 0 thoughts on “Sosnowiec / śląskie / ul. Norwida 1”

Propozycja najmu dotyczy lokalu znajdującego się w obiekcie handlowym dotychczasowo zajmowanym przez sklep Stokrotka znajdującym się w Sosnowcu przy ul. Norwida.

Knurów / śląskie / ul. Staszica 2

10 lutego, 2022 Posted by 0 thoughts on “Knurów / śląskie / ul. Staszica 2”

Konkurs ofert – lokal na sprzedaż – Knurów ul. Staszica 2

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Puławska 2B, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857479, NIP 946-261-26-18, REGON 060675524, kapitał zakładowy: 386.962.050,00 zł, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (dalej jako „Organizator”)

 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Knurowie (woj. śląskie) przy ul. Staszica 2

Przedmiot konkursu stanowi sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 865/76 oraz 795/76, obręb Szczygłowice o łącznej powierzchni 2 465 m2, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, jednokondygnacyjnym o łącznej powierzchni 768,00 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GL1G/00108446/2, GL1G/00075881/2.

Nieruchomość została oddana w najem na czas nieoznaczony, przy czym Organizator nie gwarantuje trwałości stosunków najmu.

Cena wywoławcza: 2.800.000,00 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy i 00/100) złotych netto.

Ustalona cena zostanie powiększona o kwotę należnego podatku od towarów i usług lub podatku jaki będzie należny w związku z transakcją sprzedaży Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest:

*wpłacenie wadium w kwocie 56.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy i 00/100 złotych) w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku (data uznania rachunku bankowego) na rachunek bankowy wskazany w regulaminie.

*złożenie oferty nabycia nieruchomości, zgodnie z warunkami podanymi w regulaminie, nie później niż w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.

 

Wadium wniesione przez zwycięzcę konkurs zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w Regulaminie konkursu.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się dokumentacją dostępną u osoby prowadzącej podaną poniżej oraz z szczegółowymi warunkami zawartymi w ww. Regulaminie oraz dokumentacją dostępną pod adresem:

Knurów ul. Staszica 2 – konkurs ofert

W przypadku wygaśnięcia linku prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej.

Oferty można składać w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku, (dalej jako „Termin Składania Ofert”) na piśmie, na adres:

 

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro w Lublinie,

Projektowa 1, 20-209 Lublin

(rozstrzyga data doręczenia oferty na wskazany wyżej adres).

Zapytania dotyczące Nieruchomości, dokumentacji, konkursu oraz oględzin należy kierować do wskazanej osoby odpowiedzialnej

 

Przemysław Kępa – Specjalista ds. Zarządzania Najmem

adres email: przemyslaw.kepa@elprodevelopment.pl

tel. kontaktowy – 516 012 575

Oględziny Nieruchomości są możliwe po uprzednim ustaleniu terminu i zakresu oględzin.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Katowice / śląskie / ul. Zawiszy Czarnego 8

30 kwietnia, 2021 Posted by 0 thoughts on “Katowice / śląskie / ul. Zawiszy Czarnego 8”

Jastrzębie Zdrój / śląskie / ul. Piłsudskiego 2a

29 października, 2020 Posted by 0 thoughts on “Jastrzębie Zdrój / śląskie / ul. Piłsudskiego 2a”

Lokal z wejściem bezpośrednio od strony parkingu. Znajduje się przy supermarkecie Stokrotka, przy jednej z głównych ulic w mieście.

Na podłodze położone są płytki lastryko, media doprowadzone do lokalu, ściany przygotowane do malowania.

Prąd, woda, ogrzewanie gazowe płatne na podstawie zużycia liczników (własna umowa), pozostałe – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Istnieje możliwość umieszczenia reklamy na elewacji oraz nad wejściem do lokalu.

Sosnowiec / śląskie / ul. Chemiczna 12

15 listopada, 2018 Posted by 0 thoughts on “Sosnowiec / śląskie / ul. Chemiczna 12”

Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego 24

11 lipca, 2018 Posted by 0 thoughts on “Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego 24”

Lokal: Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego

W obiekcie funkcjonuje supermarket Stokrotka.

Opłaty dodatkowe:

– ogrzewanie kluczem powierzchniowym;

– prąd wg zużycia;

– odpady komunalne;

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Przy obiekcie funkcjonuje bezpłatny parking dla klientów.

Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego 24

11 lipca, 2018 Posted by 0 thoughts on “Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego 24”

Lokal: Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego

W obiekcie funkcjonuje supermarket Stokrotka.

Opłaty dodatkowe:

– ogrzewanie kluczem powierzchniowym;

– woda wg zużycia;

– prąd wg zużycia;

– odpady komunalne;

Możliwość bezpłatnego umieszczenia reklamy na elewacji budynku.

Przy obiekcie funkcjonuje bezpłatny parking dla klientów.

 

Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego 24

11 lipca, 2018 Posted by 0 thoughts on “Dąbrowa Górnicza / śląskie / ul. Majakowskiego 24”

Centrum osiedla mieszkaniowego – przy ruchliwej ulicy.

Siemianowice Śląskie / śląskie / ul. Wróblewskiego 45

4 czerwca, 2018 Posted by 0 thoughts on “Siemianowice Śląskie / śląskie / ul. Wróblewskiego 45”

Pawilon handlowo-usługowy – w samym centrum osiedla mieszkaniowego.

Żory / śląskie / ul. Sikorskiego 15A

29 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Żory / śląskie / ul. Sikorskiego 15A”

Obiekt położony na dużym osiedlu mieszkaniowym.

Żory / śląskie / ul. Pawlikowskiego PU12

29 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Żory / śląskie / ul. Pawlikowskiego PU12”

Obiekt położony jest na dużym osiedlu mieszkaniowym.

Tychy / śląskie / ul. Plac Korfantego 1

29 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Tychy / śląskie / ul. Plac Korfantego 1”

Lokalizacja osiedlowa przy ciągu pieszym.

Knurów / śląskie / ul. Staszica 2

24 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Knurów / śląskie / ul. Staszica 2”

Lokal: Knurów / śląskie / ul. Staszica 2

Remont nieruchomości: 2009 r.

Knurów / śląskie / ul. Staszica 2

23 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Knurów / śląskie / ul. Staszica 2”

Nieruchomość położona w dużym osiedlu przy kopalni.

Jastrzębie-Zdrój / śląskie / ul. Turystyczna 37A

23 sierpnia, 2017 Posted by 0 thoughts on “Jastrzębie-Zdrój / śląskie / ul. Turystyczna 37A”

Obiekt położony jest na dużym osiedlu mieszkaniowym.

Lokal do odświeżenia. Oprócz przestronnej sali sprzedaży posiada również pomieszczenia socjalne.

Prąd, woda, ogrzewanie gazowe płatne na podstawie zużycia liczników, pozostałe proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Archiwa

Kategorie

  • Brak kategorii